Program zajęć na rok szkolny 2023/2024

 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:
 •  język polski,
 •  język angielski,
 • matematyka
 • przygotowanie do matury:
 • język polski podstawa i rozszerzenie,
 • matematyka  podstawa i rozszerzenie,
 • język angielski rozszerzenie
 • fizyka
 • język angielski dla szkoły podstawowej – klasy 5, 6, 7
 • język angielski przygotowanie do egzaminu B2 First
 • język angielski dla dorosłych – konwersacje
 • programowanie dla dzieci i młodzieży
 • Excel –  indywidualnie i w grupach