INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Świadczymy usługi w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych i nie tylko.
Zapewniamy wykwalifikowanych Inspektorów ochrony danych, z dużą znajomością organizacji pracy w placówkach oświatowych, posiadających fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zakres usług świadczonych przez naszych inspektorów obejmuje:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
  • nadzór nad wprowadzeniem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (nowe przepisy RODO),
  • monitorowanie zgodności z przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzanie systematycznych audytów,
  • udzielanie wskazówek w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych, jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe,
  • identyfikację ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  • procesowanie naruszeń lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Szczegóły tel. 605 636 741