Szkolenia z RODO – Łódź Andrespol

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dotyczą one przedsiębiorców i wszystkich osób, które mają do czynienia z danymi osobowymi. Nieprzestrzeganie ich wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

 
Na 3-godzinnym szkoleniu dowiesz się co to są dane osobowe, jak je chronić, jakie postępowanie wdrożyć aby prowadzić działalność zgodnie z nowymi wytycznymi.
 
Tematy szkolenia
– Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych
– Podstawowe pojęcia – dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, szczególne kategorie danych
– Obowiązek informacyjny
– Prawa osób, których dane są przetwarzane
– Nowe podejście do ochrony danych osobowych
– Obowiązki administratora danych osobowych
– Dokumentacja przetwarzania danych
– Uprawnienia i obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych
– Monitoring
– Skutki prawne naruszenia przetwarzania danych osobowych
 
Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej .
 
Termin szkolenia:
do uzgodnienia
 
Czas trwania – 3 godziny lekcyjne + przerwa kawowa
 
Miejsce szkolenia:
Andrespol, ul. Rokicińska 121
 
Koszt szkolenia: 149 zł
 
Zapisy:
tel. 605 636 741
biuro@pracowniaumyslow.pl