Warsztaty z programowania w JavaScript

 1. Podstawy (1)
  1. Edytor: Notepad++, Atom, Brackets, Sublime; podstawowe skróty klawiszowe
  2. Narzędzia deweloperskie przeglądarki: Chrome, Firefox
 2. Prosty kalkulator (1-4)
  • . HTML: struktura pliku HTML, obowiązkowe elementy
  • HTML: linki, tabele
  • JS: umieszczanie skryptów
  • JS: obiekt dokumentu
  • JS: funkcje
  • JS: zdarzenia
  • JS: zmienne, stałe
  • JS: funkcje matematyczne
 1. Gra w wisielca (5-9)
  • HTML: kodowanie znaków
  • HTML: obrazy
  • JS: liczby losowe
  • JS: śledzenie klawiatury
  • JS: instrukcje warunkowe
  • JS: struktury danych (tablice)
  • JS: pętle, forEach
 1. Lista zakupów (10-15)
  • . HTML: paragrafy, nagłówki, listy
  • HTML: proste formularze
  • JS: struktury danych (obiekty)
  • CSS: umieszczanie styli
  • CSS: selektory, id / class / tag
  • CSS: kolory, kolorowanie
  • CSS: model pudełkowy, kaskadowość
 1. Gra w tenisa (16-21)
  • . HTML: div, span
  • CSS: obrazy w tle
  • CSS: pozycjonowanie
  • JS: animacje: Interval, Timeout, requestAnimationFrame
  • JS: śledzenie myszy
 1. Integracja z API (22-26)
  • . REST: metody HTTP, nagłówki
  • REST (GET): The Cat API, The Dog API
  • REST (POST): https://httpbin.org
  • REST: https://openweathermap.org
  • JS: JSON
  • JS: XMLHttpRequest, Fetch
 1. Gra w kółko i krzyżyk (27-30)
  • . HTML: canvas
  • JS: grafika 2D

15 spotkań po 4  godziny lekcyjne

Koszt – 450 zł miesięcznie (4 raty)

Całkowity koszt 1800 zł