PYTHON – kurs programowania dla młodzieży 14+

Program kursu:

 1. Instalacja i podstawy Python-a
  – podstawowa skład języka.
 2. Typy proste, złożone, strumień wejścia/wyjścia.-Stringi, listy, słowniki, krotki, daty
 3. Tablice
  – numpy i pandas
 4. Zmienne, wyrażenia logiczne i pętle
 5. Programowanie obiektowe i testy jednostkowe
 6. dziedziczenie i polimorfizm (bardzo prosto)
 7. PLIKI
 8. Praca z obrazami, wizualizacja danych, Wykresy, Grafy.
 9. Aplikacja okienkowa – GUI
  – kalkulator albo przeglądarka zdjęć
 10. RestAPI
  – JSON, http
 11. Wstęp do sztucznej inteligencji
  – definicja sztucznej sieci neuronowej
  – przykłady użycia.

I semestr – 30 godzin – 900 zł brutto lub 5 rat po 180 zł